Welkom op de FAMO website

Heeft u problemen met inloggen? klik hier

Bent u nog geen lid van FAMO?

Word hier lid!

Sluit aan bij het netwerk van meer dan 800 professionals!

Word nu lid

Uitgelicht

Op de dag dat het ministerie van Binnenlandse Zaken de uitkomsten van het zoveelste rapport over de vernieuwing van de financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten presenteert, roept de Federatie van Algemene Middelenmanagers bij de Overheid (FAMO) op tot politieke daadkracht en minder Haagse bemoeizucht richting de gemeenten. Nu is het moment om de verschuiving van minder inkomstenbelasting naar meer ruimte voor gemeentelijke belasting door te voeren. “We praten al lang over deze vernieuwing, Nu is de kans ook om gemeenten meer ruimte te geven om financiële keuzes te maken. Dit past ook bij de steeds grotere rol van de lokale overheid” aldus de voorzitter van de FAMO Anja ter Horst.

Sinds 1997 zijn de afspraken over de verdeling van geld en belastingruimte tussen Rijk en gemeenten niet wezenlijk veranderd. Door continue kleine aanpassingen is het Gemeentefonds onnodig complex geworden en zijn gemeenten sterk afhankelijk van de wisselingen in de Rijksbegroting. 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van het steeds groter wordende takenpakket. Het gaat in gemeenteland naast de vraag of er genoeg geld is, vooral om het krijgen van vol¬doende ruimte voor het maken van eigen afwegingen. Gemeenten zijn steeds afhankelijker van de geldstroom vanuit het Rijk. Het aandeel in de gemeentelijk geldstroom steeg van 44 procent in 2010 naar 59 procent in 2016. Waarbij gemeenten nog steeds gedetailleerde verantwoordingen afleggen aan het rijk over taken die het rijk juist heeft gedecentraliseerd naar gemeenten.

Lees meer...

Agenda

Ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan organiseert de Kenniskring Auditing Decentrale Overheden (KADO) een

Symposium Public Auditing in de Netwerksamenleving

Datum: 14 september 2017
Locatie: Provinciehuis Utrecht

Het bestuur van KADO nodigt u uit voor dit symposium. Dagvoorzitter Leen Paape – hoogleraar Nyenrode Business Universiteit – leidt u door een actueel en afwisselend programma over de veranderende rol van overheden in de netwerksamenleving en de betekenis daarvan voor de public auditor.

Lees meer...

Datum:  vrijdag 29 september 2017 
Tijd:   9:30 – 13:15 uur
Locatie:   MeetUp Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6a Utrecht

“Robotisering, Rechtmatigheid en het Regeerakkoord”

Op vrijdag 29 augustus vindt de jaarlijkse najaarsbijeenkomst van de FAMO plaats, met deze keer aandacht voor: robotisering, rechtmatigheid en het regeerakkoord. Met deze thema's duiken we in een ochtend in drie werelden. Wat hebben deze werelden gemeen en wat betekent dit in de dagelijkse praktijk?


Robotisering
Het futuristische beeld van robots van een tiental jaren geleden, wordt steeds meer werkelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van drones en nanobots, mensen die al gechipt zijn en de alledaagse technologie die je in huis gebruikt. Naar aanleiding van de publicatie van het WRR rapport: “De robot de baas?”, heeft het kabinet hierop gereageerd. Robert Went werkte mee aan dit onderzoek en geeft aan dat robots geen bedreiging zijn maar in nabije de toekomst mensen juist kunnen helpen bij het werk. Welke impact heeft robotisering voor de gemeentelijke financial?

Rechtmatigheid
Vorig jaar had 50% van de gemeenten problemen met het op tijd indienen van de jaarrekening (inclusief de accountantsverklaring), die ook niet altijd goedkeurend was! Wat zijn de ervaringen over 2016? Bjorn Gossen (BMC) geeft een toelichting op de uitkomsten onderzoek (in opdracht van het Ministerie BZK) over de jaarstukken 2016.

Regeerakkoord
Op woensdag 9 augustus a.s. wordt de kabinetsformatie onder leiding van informateur en voormalig minister van Financiën Gerrit Zalm vervolgd. Waarschijnlijk komt een nieuw regeerakkoord te laat om deze nog te verwerken in de septembercirculaire. Op de najaarsbijeenkomst geven het Ministerie van BZK en de VNG toelichting op de stand van zaken over de ontwikkelingen van het gemeentefonds. Is er al duidelijkheid vanuit de coalitie-onderhandelingen?

Lees meer...

Volg ons!

Facebook  Twitter

FAMObestuur De inschrijving voor de FAMO #Najaarsbijeenkomst '#gemeentefinanciën' is geopend! We zien je graag op 29 september. https://t.co/XTVhfTZXew
FAMObestuur RT @JanHenk_Verburg: Vensters Open #2 is uit. Over toekomst bedrijfsvoering in publieke sector. https://t.co/ya0ykvCuqH #VenstersVoorBedrij
FAMObestuur RT @KINGgemeenten: Impactanalyse e-factureren voor gemeenten gereed: https://t.co/bJizQK6iEu

Partners

  • BNG bank
  • Connectprofessionals
  • JS Consultancy
  • Eiffel
  • Segment Opleidingen
  • BDO
  • Zanders